Ceník a poplatky

Příloha č. 1 Knihovního řádu  

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

Městská knihovna Nový Jičín, Husova 2

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

REGISTRACE ČTENÁŘŮ

Městská knihovna Nový Jičín, Husova 2

Dospělí                                                                                                          150 Kč

Děti do 15 let                                                                                                   50 Kč

Držitelé průkazu ZTP, ZTPP (po předložení) a uživatelé nad 70 let               80 Kč

Studenti (do 26 let po předložení studijního průkazu)                                     80 Kč Jednorázová registrace (je vázána na jednu návštěvu)                                  30 Kč

Knihovny v městských částech (Kojetín, Loučka, Straník, Žilina)                  

Dospělí                                                                                                             40 Kč

Děti do 15 let                                                                                                   20 Kč

Registrační poplatek platí 1 rok od data zaplacení.

                                                                                                                                    

UPOMÍNKY A SANKČNÍ POPLATKY

Předupomínka (pouze e-mail)                                                                        zdarma

1. upomínka                                                                                                      20 Kč  

2. upomínka                                                                                                     40 Kč  

3. upomínka                                                                                                     60 Kč  

4. upomínka                                                                                                    100 Kč  

5. upomínka (upomínací dopis)                                                                     150 Kč

Pro vybírání sankčních poplatků za upomínky je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení upomínky.

 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS)

Poštovné a balné za MVS (jeden dokument)                                                 80

Poplatek z prodlení MVS za každý započatý týden a každý titul                     20 Kč

Poštovné a balné pro žádající knihovny                                                           50 Kč

OSTATNÍ POPLATKY

Rezervace dokumentu - oznámení SMS, e-mail                                              10 Kč

Rezervace dokumentu - oznámení poštou                                                        15 Kč

Poplatky za rezervování dokumentu se hradí včetně nezrušených a nevyzvednutých rezervací.

ZTRÁTY A NÁHRADY ŠKOD

Vystavení nového čtenářského průkazu (poškození, ztráta)                             20 Kč

Poškození čárového kódu                                                                                 15 Kč

 

Ztráta, poškození knihy

Náhrada ve výši plné ceny knihy + 60 Kč úhrada za zpracování

Dodání stejného titulu + 60 Kč úhrada za zpracování

Pořízení vázané brožované knihy (fotokopie) + 60 Kč úhrada za zpracování

 

Ztráta, poškození časopisu

Náhrada ve výši plné ceny časopisu + 30 Kč úhrada za zpracování

Dodání stejného titulu + 15 Kč úhrada čárového kódu

 

Ztráta, poškození zvukových nosičů

Náhrada ve výši plné ceny CD + 60 Kč úhrada za zpracování

Dodání stejného CD + 60 Kč úhrada za zpracování

Ztráta nebo poškození obalu CD                                                                   10 Kč

 

Ztráta, poškození čtečky elektronických knih  

Řídí se smluvním vztahem při realizaci výpůjčky

O způsobu náhrady škody rozhoduje pracovník knihovny po dohodě se čtenářem.

 

SLUŽBY

Tisk za 1 stránku A4 – černobílý text                                                              3 Kč

Tisk za 1 stránku A4 – černobílé obrázky                                                        5 Kč

Tisk za 1 stránku A4 – barevný text                                                                7 Kč

Tisk za 1 stránku A4 – barevné obrázky                                                      17 Kč  

Tisk za 1 stránku A4 – kombinace barevných obrázků a textu                      12 Kč

Kopírování 1 stránky A4 – černobílá kopie                                                     3 Kč

Kopírování 1 stránky A3 – černobílá kopie                                                     7 Kč

Internet                                                                                                          zdarma

Vratná záloha za zapůjčení čtečky elektronických knih                             1000 Kč

V Novém Jičíně dne 25. 5. 2018                                      

                                                                

                                                 Petr Orság

                                                 ředitel Městského kulturního střediska Nový Jičín, p.o.

MKSNJ Městské kulturní středisko
Nový Jičín 2013
Všechna práva vyhrazena
5D Studio Company s.r.o.